Doprava zadarmo nad 60 €

Ochrana osobných údajov


Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť LL Wine s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom e-shopu www.llwine.sk, považuje ochranu a dôvernosť Vašich osobných údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), ako aj európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov) – ďalej len „GDPR“.

I. Základné ustanovenia

1.  Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7.  GDPR je:

LL Wine s.r.o.

Bosákova 3783/7

851 04 Bratislava

IČO: 45895813

DIČ: 2023129020

IČ DPH:SK2023129020

zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka č.: 68230/B

2. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: lipka@llwine.sk, telefonicky na 0907 759 712 alebo písomne na adrese: Bosákova 3783/7 851 04 Bratislava.

3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

4. Zo strany správcu neprichádza k aickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

II.  Zdroje, zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Údaje pri nákupe cez e-shop

Pri registrácii a nákupe prostredníctvom e-shopu umiestneného na našej internetovej stránke www.llwine.sk od Vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie nákupu. Povinnými údajmi sú tie údaje, bez ktorých Vám tovar nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, priezvisko, adresa na doručovanie, e-mailový a telefonický kontakt. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2. Údaje pri vytvorení užívateľského konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť si užívateľské konto prostredníctvom našej internetovej stránky www.llwine.sk, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Povinnými údajmi sú Vaše meno, priezvisko, adresa, e-mailový a telefonický kontakt. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Užívateľské konto na e-shope llwine.sk môžete kedykoľvek zrušiť.

3. Komerčná komunikácia

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si Vaše  osobné údaje (e-mailový kontakt) za účelom zasielania komerčnej komunikácie, informácií o novinkách, špeciálnych ponukách a podujatiach. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri zasielaní komerčnej komunikácie, informácií o novinkách, špeciálnych ponukách a podujatiach je oprávnený záujem správcu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na možnosť „Odhlásiť sa z odberu newslettra“ alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mail lipka@llwine.sk.

4. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate e-shop www.llwine.sk a pokiaľ ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame na zlepšenie funkčnosti našich stránok a zjednodušenie ich používania. Ak súbory cookies nechcete používať, musíte ich aktívne odstrániť alebo zablokovať prostredníctvom predvolieb internetového prehliadača. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť webové stránky nášho e-shopu, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite dokumentáciu Vášho internetového prehlia­dača. 

III. Doba spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci uzavretia kúpnej zmluvy v e-shope llwine.sk, a ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služeb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností (vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo všeobecne záväzných právnych predpisov) musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Pri kúpnej zmluve je to 5 rokov po splnení všetkých povinností, v prípade daňových dokladov 10 rokov nasledujúcich po roku, kterého sa týkajú.

2. V prípade, že sa prihlásite k odberu newslettra (resp.inej marketingovej komunikácie), budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu trvania Vášho súhlasu s jeho odoberaním. Spracovanie osobných údajov bude ukončené po Vašom odhlásení sa z odberu newslettra.

3. V prípade, že si založíte zákaznícke konto na e-shope www.llwine.sk, budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu jeho existencie. Spracovanie osobných údajov bude ukončené po zrušení Vášho zákazníckeho konta.

4. Po uplynutí doby spracovania osobných údajov budú tieto údaje vymazané.

IV. Príjemcovia osobných údajov 

1. Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime ich pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo Vášho súhlasu. 

2. Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj e-shopu www.llwine.sk) a orgány štátnej moci. Týmto subjektom Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky, fungovanie nákupného procesu, či plnenie zákonných povinností. U všetkých týchto subjektov požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

3. Správca  neplánuje prenášať osobné údaje do krajín mimo EÚ (tretie krajiny).

V. Práva dotknutých osôb

1.  Ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje máte na základe písomnej žiadosti, telefonicky, osobne alebo  e-mailom u správcu osobných údajov  právo na:

- prístup ku svojim osobným údajom 

-  opravu osobných údajov

-  obmedzenie spracovania osobných údajov 

-  výmaz osobných údajov 

-  podanie námietky proti spracovávaniu 

-  prenesiteľnosť údajov 

-  odvolanie súhlasu so spracovaním 

-  podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

2. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na lipka@llwine.sk, telefonicky na 0907 759 712 alebo písomne na adrese: Bosákova 3783/7 851 04 Bratislava.

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára (zaškrtnutím políčka súhlasu) na e-shope www.llwine.sk potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu.


V Bratislave dňa 15.2. 2021Pridajte sa k nám na Facebooku Nechajte si zasielať náš newsletter
Rozumiem

Web stránka llwine.sk používa pre zlepšenie používania súbory cookies. Viac sa dozviete v ochrane osobných údajov.